سه‌شنبه، بهمن ۱۲

نظریه اپیکور از فلاسفه یونان در مورد رابطه خدا و شیطانآناتول فرانس در بخشی از رمان خود با عنوان "خدایان تشنه اند" از اپیکور  فیلسوف برجسته یونانی(350 ق.م) نقل میکند:


یا خداوند می‌خواهد شیطان را از میان بردارد و نمی‌تواند .

یا او می‌تواند، اما نمی‌خواهد .

یا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.

یا اینکه می‌تواند و می‌خواهد .


اگر او می‌خواهد اما نمی‌تواند پس ناتوان است .

اگر می‌تواند اما نمی‌خواهد پس او نابکار و شرور است.
 
اگر نمی‌تواند و نمی‌خواهد پس ناتوان و شرور است.

اما اگر خداوند هم می‌تواند و هم می‌خواهد که شیطان را براندازد، پس چگونه است که شیطان در جهان هنوز وجود دارد؟