دوشنبه، شهریور ۲۹

یکم شهریور سالروز تولد شهرام فرج زاده -شهید روز عاشورا


یکم شهریور روز پزشک است..همزمان یکم شهریور روز تولد جوانی از جوانان برومند این سرزمین است که در روز عاشورا توسط خودروی نیروی انتظامی به خاک و خون کشیده شد. شهرام فرج زاده و خانواده اش را بر سر مزارش تنها نگذاریم