جمعه، بهمن ۸

چرا خارجی ها فکر میکنند ایرانیان "عرب" و"تازی" هستند؟

سوال : چرا خارجیان ( آمریکا - اروپا) فکر میکنند ایرانیان "عرب" و"تازی" هستند؟

چون نام‌های ایرانیان گرفته شده از اسلام جنایتکار است چون نام‌ها این است: محمد- علی‌- حسن- حسین- حمزه غلام...
چون در مکالمات خود میگویند: ماشا الله- انشا الله- بارک الله-سلام- اسلام آن علیکم- چون دین " اسلام اهریمنی " گرفته شده از یهودیت بدتر از اسلام است .
 
نه . من مسلمان جنایتکار نيستم ، من یک آریایی دل آورم ، من بزدل نيستم که از بت بی جان الله بیم داشته باشم ، سخن نادرست و نابخردانه (انشاالله = اگر الله این بت بی جان بخواهد) شایسته من نيست این سخن اهریمنی یکی از بزرگترین بازدارندگان پیشرفت آدمیان است.حکم زر و زور به غارت به شتابند  .  .  .  .  .  بر منبر سالوس و ریا در تب و تابند
این قوم قسم خورده ی احکام جنایت  .  .  .  .  .  در حالت بحران وطن سفسطه بافند