چهارشنبه، اردیبهشت ۲۸

!حزب کولی گری ایران باز هم دوقلو زایید
حزب کمونیست کارگری ایران بعد از چند ماه سکوت باز هم جنجال آفرینی کرد تا شاید بتواند در محال سیاسی جایی برای خودش دست و پا کند.
این حزب با خبر سازی و ایجاد شانتاژ خبری دست به تحریف جرم دو جوان به نام های محمد و عبدالله فطحی زد و جرم آنها را سیاسی خواند ! در حالی که این دو برادر متهم به سرقت مصحانه از چند طلا فروشی و از سرکردگان سابقه دار یک باند سرقت مسلحانه بودند ! .شدت انتشار این موج خبری در رسانه های و نشریات اپوزوسیون و خارج کشور به حدی بود که سه شنبه شب آقای مجتبی واحدی تحت تاثیر این اخبار کذب در مصاحبه ای با بی بی سی از اعدام دو متهم سیاسی سخن گفت!

این اولین بار نیست که این حزب ورشکسته برای بازسازی چهره خود دست به این گونه اعمال میزند. چند ماه پیش نیز با بالا گرفتن احتمال سنگسار سکینه محمدی آشتیانی ،این فرد را به عنوان یکی از چهره های اپوزوسیون معرفی کردند و عکس این فرد رو در کنار تصویر کشته شدگان و زندانیان سیاسی ایران علم کردند در حالی که این فرد متهم به خیانت و قتل همسرش بود و خود نیز این جرایم را پذیرفته بود.

بنده و هر انسان آگاه و منصفی احکام ضد بشری صادر شده از بی دادگاه های جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم ، اما نباید به بهانه محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی از مجرمان و جنایتکاران حمایت کنیم و نام آنها را در کنار فعالین سیاسی و مدنی و کشته شدگان خیزش مردم قرار دهیم.مستند شوک و تصاویر ضبط شده پلیس از سرقت مسلحانه منصوب به محمد و عبدالله فتحی 


 

فیلم سرقت مسلحانه از طلا فروشی در کرج منصوب به محمد و عبدالله فتحی.دوربین مدار بسته طلافروشی