جمعه، خرداد ۱۳

گزیده ای از فرمایشات خمینی کبیر

ریاضیات :


شما یاوه گویان با زندگانی معنوی و سعادت اجتماعی یك گروه انبوه صدها هزار میلیون نفری بازی میكنید. )كشف الاسرار ، نوشته خمینی، صفحه74 (

پ ن : صد هزار میلیون میشود صد میلیارد نفر، صد ها هزار میلیون را خودتون حساب كنید. جمعیت جهان چند نفره؟

میلیونها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمدند. )كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه176 (

اسلام میلیونها حكم دارد. (كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه 55)


هنر:

اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی (متن كامل سخنرانی در كتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی- البته اگه كتاب رو تو دست دوم فروشی ها پیدا كردین !)
سوالشما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید. ولی آیا آثار موسیقی كسانی چون باخ و موتسارت و بتهون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد میدانید؟
خمینی : من اینهایی را كه اسم بردید نمیشناسم ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند كارشان خوب است. در غیر اینصورت كارشان قابل قبول نیست!


تاریخ و فلسفه :

فیثاغورث حكیمی در زمان سلیمان بود و حكمت را از او اخذ كرد. (كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه 32)
پ ن : فیثاغورث در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان زندگی میكرد و حضرت سلیمان در قرن 10 قبل از میلاد در اورشلیم زندگی میكرد. بین این دو نفر پنج قرن اختلاف هست!

انبذقلس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حكمت را از او و از لقمان حكیم اتخاذ كرد. ( كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه 33)
پ ن : انبذقلس – Empedocles – فیلسوف بزرگ یونانی در قرن پنجم پیش از میلاد و حضرت داوود در قرن دهم پیش از میلاد زندگی میكردند.

از حكما و فلاسفه بزرگ دیگر اسكندر است. (كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه 35)
پ ن :انصافاً این یكی درست بود. اسكندر مقدونی از فیلسوفان و حكیمان بزرگ تاریخه. اگه شك دارین برین تاریخ بخونین.

این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. دو هزار سال است كه آمریكا ما را استعمار كرده است .(دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریكا، جماران، 19 آبان 1358)
پ ن : کشور امریکا در سال  ۱۷۷۶ میلادی تاسیس شد.


پزشكی :

امروز بر دكترهای كشور ثابت شده كه برای علاج ناخوشیهایی مثل تیفوس و تیفوئید (حصبه) چاره ای جز عمل كردن به طبق دستورات یونانی نیست و علاجهای اروپایی نمیتوانند كاری به اینگونه مرضها بكنند . (كشف الاسرار ، نوشته خمینی ، صفحه 280)
پ ن : یونان در اروپا قرار دارد !!سیاست:

اسلام به كاخ كرملین هم كشیده شده، به كاخ سفید هم كشیده شده. به آمریكای لاتین هم رفته. به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته. ملزم كرده است همه آنها را كه از اسلام اطاعت كنند. (دیدار با رئیس جمهور و مقامات كشور، جماران، 18 مرداد 1363 )
پ ن:
1. یكی از بركات جمهوری اسلامی این بود كه مصریهای كافر بالاخره مسلمان شدند. بقیه جاها هم مسلمان شدند.
2. و از این تاریخ بود كه در قانون اساسی امریكا و شوروی و بقیه دنیا نوشته شد كه باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد

یكی از راههای ایجاد اختلاف در یك ملت وجود احزاب است… اساساً احزاب از اول برای این درست شده اند كه مردم با هم متجمع نشوند. چون دولتها از اجتماع توده ها میترسند احزاب سیاسی را درست كرده اند.
پ ن : درستش هم همین است: هزاران سال دولتها میخواستند حزب درست كنند و مردم نمیگذاشتند تا اینكه دولتها بر علیه ملتهایشان انقلابهای “مشروطه یا جمهوری” بر پا كردند و این حزب ها را درست كردند.
اسلام سیاسی یا غیر سیاسی؟

روحانی نباید كار دیگری غیر از روحانیت یعنی بسط توحید و تقوی و پخش و تعلیم قانون های آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. (كشف الاسرار ، نوشته خمینی نوشته امام خمینی، صفحه 208)

این را بدانید كه تنها روحانیت میتواند در این مملكت كارها را از پیش ببرد. فكر نكنید كه بخواهید كنار بگذارید  روحانیت را .(دیدار با نمایندگان مجلس، جماران 6 خرداد 1360)خاک برسرت کنن که هم به سر خودت خاک ریختی هم به سر ماجایگاه دانشگاه:

ریشه تمام مصیبتهایی كه تاكنون برای بشر پیش آمده از دانشگاهها بوده است… همه مصیبتهایی كه در دنیا پیدا شده از متفكرین و متخصصین دانشگاهی است… اگر به اسلام علاقه دارید بدانید كه خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای بالاتر است. (دیدار با اعضای دفتر تحكیم وحدت حوزه و دانشگاه، 27 آذر 1359)

ما هرچه میكشیم از این طبقه ای است كه ادعا میكند دانشگاه رفته ایم و روشنفكریم و حقوقدانیم. هرچه میكشیم از اینها است. (قم، 1 مرداد 1358)

منافقین هی میگویند مغزها دارند فرار میكنند . به جهنم كه فرار میكنند. این دانشگاه رفته ها، اینها كه همه اش دم از علم و تمدن غرب میزنند بگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم . اگر شما هم میدانید كه اینجا جایتان نیست فرار كنید. راهتان باز است. (جماران، 8 آبان 1358)
بنی صدر:

جناب آقای بنی صدر را همین مردم كوچه و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور كردند، برای اینكه مردی مسلمان است، مومن است، خدمتگزار است . (دیدار با استانداهای كشور، جماران، 18 آذر 1359)

این آدم از اول ادعا میكرد كه مسلمان است و برای اسلام كار میكند و كذا. من هم از اول فهمیدم دروغ میگوید!(ديدار با افسران و درجه داران، جماران، 3 شهريور 1360)

عکس سمت راست: عکسی که در روزنامه «جمهوری اسلامی» در مورد فرار بنی صدر با روسری و آرایش زنانه منتشر شد؛ عکس سمت چپ: عکس فارغ التحصیلی ابوالحسن بنی صدر از دانشگاه در سال ۱۳۳۸.حکم جاسوسی:

هیچكس حق ندارد برای كشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را بكند زیرا این خلاف مقررات اسلام است. (ماده6 از فرمان8 ماده ای امام خمینی به ملت، جماران، 1 مرداد 1361)

دانش آموزان باید با كمال دقت اعمال و كردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نكرده در یكی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند… این كار را به صورت مخفی انجام دهند. (پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان و دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62 ، 1 مهر 1361)